Privacy policy

Deze privacyverklaring (privacy policy) is aangepast op het gebruik van en de mogelijkheden op de website www.merelvanlamoen.nl. Mocht er eventueel iets aangepast of verandert worden op deze website, kan het leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is dus verstandig om deze privacyverklaring regelmatig in de gaten te houden.

Veel sites maken gebruik van cookies. Dit om je meer service te bieden bij het bezoeken van die website. Dit is een handige techniek om informatie te verzamelen en te gebruiken. Ook handig voor de website-bezoeker zelf: cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd blijft of dat je taalinstellingen worden onthouden. Cookies zorgen er ook voor dat de beheerders van de website kunnen zien wie de site bezocht hebben en waar die vandaan komen. Cookies worden op je eigen computer opgeslagen en je kunt ze zelf verwijderen als je dat zou willen. Als je ze verwijderd hebt, zou je je wel mogelijk overal weer opnieuw moeten aanmelden of instellingen opnieuw moeten instellen.

Het gebruik van cookies is veilig. Aan de hand van de cookies kan er geen herleidbaar profiel worden opgebouwd om je daarna met allerlei marketingmails of -telefoontjes te bestoken. Dit omdat cookies je emailadres en je telefoonnummer niet opslaan. De website www.merelvanlamoen.nl van Merel van Lamoen illustraties gebruikt cookies om het surfgedrag op de website www.merelvanlamoen.nl optimaal voor jou te laten zijn.

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om de cookies te accepteren, maar je kunt zelf je browser instellen om onder andere alle cookies te weigeren. Het kan echter wel gebeuren dat de site waarvan je de cookies weigert, niet naar behoren functioneert.

Bij elke bestelling of opdracht via de website www.merelvanlamoen.nl van Merel van Lamoen illustraties, via emailadres hoi@merelvanlamoen.nl of via een andere manier van contact opnemen – zoals bijvoorbeeld via social mediakanalen -, worden de gegevens die Merel van Lamoen illustraties van je ontvangt – zoals je NAW-gegevens en emailadres – niet vertrekt aan of gedeeld met derden. Deze worden alleen gebruikt door Merel van Lamoen illustraties om de gewenste bestelling of opdrachtuitvoering zo goed en zo snel mogelijk bij jou als klant of opdrachtgever te doen komen. Bij het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht ga je er mee akkoord dat Merel van Lamoen illustraties deze gegevens van je ontvangt en gebruikt voor onderstaande doeleinden: Deze gegevens worden opgeslagen in de eigen administratie van Merel van Lamoen illustraties, in boekhoudprogramma Moneybird en staan op de documenten die naar de boekhouder gaan. Mocht je je gegevens willen wijzigen of verwijderd willen hebben, stuur dan een emailbericht naar hoi@merelvanlamoen.nl. Verder maakt Merel van Lamoen illustraties gebruik van Google Analytics voor het optimaliseren van de website www.merelvanlamoen.nl en voor een beter inzicht in de bezoekers. Bij elk bezoek aan de website www.merelvanlamoen.nl laat je als bezoeker bepaalde gegevens achter, waaronder: netwerknaam, geo-gegevens en pagina-gedrag. Voor deze gegevens geldt ook: deze worden niet vertrekt aan of gedeeld met derden.

Merel van Lamoen illustraties verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die hierboven in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij je Merel van Lamoen illustraties hiervoor van tevoren toestemming hebt gegeven.

Als je vragen hebt over deze privcayverklaring (privacy policy), kun je contact opnemen met Merel van Lamoen illustraties door een emailbericht te sturen naar hoi@merelvanlamoen.nl.