Actief Leren Lezen

Voor Actief Leren Lezen, een methode voor technisch en begrijpend lezen, spelling en woordenschat voor groep 3, 4 en 5 van Kluitman Educatief, heb ik de lesmethode ’technisch lezen’ voor groep 5 voorzien van illustraties.

ActiefLerenLezen_boek_foto_web
ActiefLerenLezen_bmx_merelvanlamoen
ActiefLerenLezen_bmx_web
ActiefLerenLezen_discuswerper_foto_merelvanlamoen

Educatieve illustraties voor de onderbouw, basisonderwijs. Helder, kleurrijk en duidelijk. Uitleggende en ondersteunende educatieve illustraties bij tekst. Educatie.
Deventer, Overijssel